Torna Indietro 
  Paesi di Gallura >  AGGIUS >  III° Premiu "Agghju" di conti gaddhuresi e c̣ssi
   
   
   
 
03-01-0008

COMUNE DI AGGIUS

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

III°  PREMIU  “AGGHJU” DI CONTI GADDHURESI E COSSI

Bàndiu 2007

 

            Lu Cumunu d’Agghju bandiigghja un concorsu di conti, d’algumentu libbaru, scritti in li dialetti gaddhuresu e còrsu in tutti li so varietai.

            Lu concorsu ha dui sizioni: una pà l’òpari in gaddhuresu e l’alta pà l’òpari in còrsu.

            L’òpari prisintati ambarani di propietai di lu Cumunu d’Agghju, chi si ni po’ silvì commu meddhu credi.

            Dugn’autori p0’ paltizipà cu una sola òpara. Chista no dei avanzà lì dodizimila littari e no dei esse mai stata prisintata e primiata in alti concorsi.

            Dugn’òpara dei esse prisintata in una sola coppia, scritta in manèra ciara, a macchina o a computer. L’òpara no’ sarà filmata da l’autori e poltarà l’indirizzu e lu nummaru di telefono indrentu a un’alta busta più minori, tuttu, indrentu ad una busta manna.

            L’òpari deini esso spiduti a “III° Premiu “Agghju” di conti Gaddhuresi e Cossi” c/o Comune di Aggius, via P.Paoli, 39 - 07020 Aggius (SS).

            Li cuncurrenti di la Corsica li deini spidì a l’indirizzu di li currispundenti di lu concorsu in chidd’isula.

            Deini arrià no più taldu di la dì vintitre, di lu mesi di abbrili (23.04.2007).

            Pà infulmazioni si pò ciammà lu nummaru 079/620339.

            Pà dugnuna di li dui sizioni so stabiliti un primma, un sigundu e in telzu premiu in ogghjetti d’alti nostrana.

            Vi poni esse alti sceri di premi pà meriti speciali.

            A tutti li cuncurrenti sarani dati attestati di paltezipazioni.

            Tutti li ricunuscimenti sarani dizisi da una ghjuria fulmata da Tonio Biosa, Francesco Mameli e Quintino Mossa, Andrea Muzzeddu e Franco Fresi, da palti gaddhuresa e da Lisandru Marcellesi, Rinatu Coli e Marceddu Yureczek da paltì còrsa.

            La zirimonia di premiazioni sarà fatta inn’Agghju la dì dizannoni di lu mesi di magghju (19.05.2007) in la sala di lu Consigliu Comunali.   

 

Agghju, 11.12.2006

                                                                                  Lu Sindagu

                                                                         Franziscu Muntoni